10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมปี'50
         เป็นประจำทุกปลายปี กับการจัดอันดับ 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมไทย ที่มีศักยภาพพร้อมเป็นตัวอย่างในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการแข่งขันยุคใหม่ที่สามารถออน ไลน์ขายได้ทั่วโลก

          จากผลงานที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนมาทั้งสิ้น 257 โครงการ

          คัดเลือกมาเป็นผลงาน 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำปี โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 6 ข้อคือ เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ สนับสนุนด้วยเทคโนโลยีที่โดดเด่น มีศักยภาพสูงในตลาดโลก มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวด้านนวัตกรรม

          ปีนี้...ผลการคัดเลือกให้โครงการที่ได้รับอันดับ 1 ก็คือ
“นูทรา กาบาไรซ์”... ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพ จากบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธวัชชัยอินเตอร์ไรซ์ จำกัด ซึ่งนำผลงานการวิจัยของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาพัฒนาต่อยอดจากระดับห้องปฏิบัติการมาสู่โรงงานต้นแบบเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์

          “วุฒิชัย ธวัชชัยวิรุตม์” จากบริษัท ธวัชชัยอินเตอร์ไรซ์ บอกว่า ตลาดข้าวแข่งขันสูง จึงต้องหาความแตกต่างโดยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ นำงานวิจัยมาต่อยอด จากข้าวกล้องหอมมะลิธรรมดาผ่านกระบวนการงอก ทำให้เกิดกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชัน (decarboxylation) ของกรดกูลตา มิก จนได้ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิ ที่มีปริมาณสารแกมมาอะมิโน บิวทิวริก แอซิด หรือสาร “กาบา” สูงประมาณ 19 มิลลิกรัมต่อข้าว 100 กรัม

          สาร GABA นี้ช่วยในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทหลายโรค เช่น โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ โรคลมชัก และยังมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต นอกจากนี้ยังทำให้ข้าวกล้องงอกมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มขึ้น รับประทานง่ายกว่าปกติ

          นับเป็นนวัตกรรมระดับโลกเพราะนอกจากเป้าหมายตีตลาดระดับบน ผู้ใส่ใจสุขภาพของไทยแล้วยังต้องการโกอินเตอร์อีกด้วยDate: 3 มกราคม 2551
Viewed: 2310
Copyright 2005 © ThaiFoodToWorld.com All Right Reserved