สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม แพ็ค เมืองทองธานี

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชม งานวันนักประดิษฐ์

ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

และวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานนี้ไปดูไปชมผลงานประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ชาวไทยที่ไม่น้อยหน้าชาติใด 

 

สอบถามรายละเอียดที่
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย ส่วนวิจัยเกียรติคุณ (วก.) โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๐, ๕๓๙ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕ หรือผู้สนใจสามารถ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Date: 28 มกราคม 2551
Viewed: 2236
Copyright 2005 © ThaiFoodToWorld.com All Right Reserved