กิจกรรมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ประจำปี 2551

กิจกรรมนิทรรศการงาน

“วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ”

ประจำปี 2551

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ประจำปี 2551 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2551   ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสาธิตการปรุงอาหารไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามินทราธิราช  “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์มาแก้ไขปัญหาการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก

 

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารไทยโดยมีนิทรรศการจากผลงานวิจัยต่าง ๆ เข้าร่วมจัดแสดงด้วย ซึ่งทาง “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารไทย” เข้าร่วมจัดแสดงงานนิทรรศการในครั้งนี้  ได้มีการจัดแสดงเผยแพร่ผลงานของโครงการวิจัย ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ, ข้อมูลความรู้เรื่องชุดอาหารไทยเพื่อสุขภาพ, สาธิตการปรุงอาหารด้วยน้ำปรุงรสกระบวนการผลิตน้ำปรุงรสอาหารไทย, ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ แผ่นพับ, หนังสือเผยแพร่, สื่อมัลติมีเดีย ไปจัดแสดงด้วย และมีจัดแสดงสาธิตการปรุงอาหารด้วยน้ำปรุงรสอาหารไทยแบบต่างๆ ทั้งการในบูท และการสาธิตบนเวทีให้ได้ชมด้วย  ซึ่ง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน และทอดพระเนตร การสาธิตการปรุงอาหารไทยในงานนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานต่างๆของงานประดิษฐ์คิดค้นฝีมือคนไทยซึ่งได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ และจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสมาคมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งนิทรรศการผลงานของนักวิจัยในด้านต่างๆด้วย ปรากฏว่ามีประชาชน นักวิชาการ และผู้สนใจมาชมจำนวนมากทุกวัน

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์  

Click to download now 


 

ข่าวทูลเกล้าฯถวายพระราชสมัญญาพระบิดาการประดิษฐ์โลกแด่ 'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'

Click to download now 

 

ข่าวถวายรางวัล"พระเทพฯ"นักประดิษฐ์โลก

Click to download now 
Date: 6 กุมภาพันธ์ 2551
Viewed: 2400
Copyright 2005 © ThaiFoodToWorld.com All Right Reserved