นวัตกรรมอาหาร สร้างคุณค่า สานเศรษฐกิจไทย (Food Innovation Strengthen Thai Economy)

 

นวัตกรรมอาหาร สร้างคุณค่า สานเศรษฐกิจไทย
Food Innovation Strengthen Thai Economy

ขอเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 30 กันยายน 2551

ทางสถาบันสถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นตลอดเดือน กันยายน 2551 (ฟรีตลอด)

 

คลิกรายละเอียดทั้งหมดของงาน
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มาก

 

·       ประชุมวิชาการ
- IFRPD Seminar
- Food Allergen Symposium
- Value Addition of Thai Agricultural Products through Improvement of Food Funtionallity

·       การเสวนาทางวิชาการ "การใช้ประโยชน์จากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย และแบคทีเรียสร้างกรดน้ำส้ม"

·       การเสวนาทางวิชาการ "ขุดสมบัติจากทรัพย์สินทางปัญญา"

·       คลินิกอาหาร

·       สาธิต "อาหารทำเงิน"

·       ชมนิทรรศการ - หอประวัติ

·       สาธิต การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวิจัยของสถาบัน

 

 
Date: 14 สิงหาคม 2551
Viewed: 2946
Copyright 2005 © ThaiFoodToWorld.com All Right Reserved