ประมวลภาพกิจกรรม Thai Healthy Food Cooking Class ระหว่างวันที่ 3 - 11 พฤศจิกายน 2551

 

กิจกรรมในงาน Thai Healthy Food Cooking Class ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน 2551 ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศฮังการี และประเทศออสเตรีย

 

-      วันที่  3 พฤศจิกายน 2551 : เมือง Manchester ประเทศอังกฤษ

จัดขึ้นที่ Vermilion Cooking School

ตั้งอยู่ที่ Lord North Street, M40 8 AD Manchester, UK

 

-      วันที่  6 พฤศจิกายน 2551 : เมือง Budapest ประเทศฮังการี

จัดขึ้นที่ Thai  Trade  Center, Budapest

ตั้งอยู่ที่ Jozsefhegyi  ut.28-30 No.A/1 1025 Budapest , Hungary

 

-      วันที่  8 พฤศจิกายน 2551 : เมือง Vienna ประเทศออสเตรีย

จัดขึ้นที่ Thai  Trade  Center, Vienna

ตั้งอยู่ที่ Kopalgasse 47, A-1110  Vienna, Austria

 

โดยช่วงเช้ามีการรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชุดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทย ซึ่งชุดสื่อประกอบด้วย

1.    หนังสือ จำนวน 3 เล่ม คือ

-       Thai Food Good Health

-       Thai Food Set Menu for  Health

-       Thai Food Sauce Ready to Cook

2.    สื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 แผ่น เรื่อง Thai Food Good Health

3.    สื่อวีดิทัศน์ จำนวน 3 แผ่น คือ

-       Thai Food Sets for the World

-       The  Health  Benefits  of  Thai  Food

-       Healthy  Food  from  the  Thai  Kitchen

 

          จากนั้นเริ่มการบรรยายโดยหัวหน้าคณะผู้วิจัย ภายใต้การนำของดร.วารุณี วารัญญานนท์ เรื่องอาหารไทยเพื่อสุขภาพ พร้อมมีการนำเสนอผลงานการวิจัยด้วยสื่อมัลติมีเดีย และวีดิทัศน์ เรื่อง ลักษณะเด่นเชิงสุขภาพของอาหารไทย โดยคณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชมวีดิทัศน์ เรื่องเมนูอาหารไทยเพื่อสุขภาพ โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร จำนวน 4 เมนูคือ เมนูต้มยำกุ้ง เมนูพล่ากุ้ง เมนูแกงเขียวหวานไก่ และเมนูปลานึ่งมะนาว

 

          และร่วมรับประทานอาหารว่างกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นได้มีการสาธิตการทำอาหารไทยเพื่อสุขภาพ โดยเชฟชุมพล แจ้งไพร จำนวน 3 เมนู คือ เมนูต้มยำกุ้ง เมนูพล่ากุ้ง และเมนูแกงเขียวหวานไก่ พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทดลองทำเมนูอาหารไทยเพื่อสุขภาพทั้ง 3 เมนู และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเมนูที่ได้ทดลองทำมาร่วมรับประทานเป็นอาหารกลางวันด้วย

          เมื่อสิ้นสุดการอบรมทางคณะผู้วิจัยร่วมแจกประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย


 


 

ภาพกิจกรรม Thai Healthy Food Cooking Class

 

 

Manchester / UK : Mon. 3 November 2008

 
(Click Photo)

 

 

Budapest / Hungary : Thu. 6 November 2008


(Click Photo)
 


 

Vienna / Austria : Sat. 8 November 2008

(Click Photo)

 

 
Date: 2 ธันวาคม 2551
Viewed: 3948
Copyright 2005 © ThaiFoodToWorld.com All Right Reserved