สวทช.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

 

สวทช.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”
ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552
ณ โรงแรงมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ ดอนเมือง

 

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันพัฒนาวิชาชีพ

 
Date: 14 กรกฎาคม 2552
Viewed: 3356
Copyright 2005 © ThaiFoodToWorld.com All Right Reserved