ข่าวประชาสัมพันธ์

            สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ที่สนใจและอยากเรียนรู้ในเรื่องอาหารไทย เข้าเรียนและศึกษาผ่านทางเว็บไซด์ www.thaifoodtolearn.com โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 มกรคม 2554 ฟรี!!

Download แผ่นพับแนะนำบทเรียนได้ที่ brochure.pdf

Date: 9 ธันวาคม 2553
Viewed: 5154
Copyright 2005 © ThaiFoodToWorld.com All Right Reserved